<

DENTECH

ALGEMENE VOORWAARDEN
Meer info>

GEVESTIGD IN ETTEN-LEUR

SUPPORT

DENTECH

ALGEMENE VOORWAARDEN

U kunt onze algemene voorwaarden hieronder downloaden en/of bekijken. In al onze offertes/opdrachten/contracten verwijzen wij naar onze algemene voorwaarden en gaat u hiermee na ondertekening akkoord. Per afgenomen dienst kan verwezen worden naar aanvullende algemene voorwaarden zoals bij een contract mobiel. Dit wordt dan door ons expliciet aangegeven. Mocht u vragen hebben over onze algemene voorwaarden dan kunt u contact met ons opnemen.

ADDENDUM ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBEWERKING (AVG)

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking. Deze wetgeving verplicht u en ons om een zogenaamde Verwerkersovereenkomst aan te gaan omdat wij namens u persoonsgegevens verwerken. Dentech heeft deze afspraken vormgegeven in de vorm van een addendum (Bijlage I) op de algemene voorwaarden. Hiermee zijn de Algemene Voorwaarden met het addendum tevens de Verwerkingsovereenkomst tussen de Gegevensverantwoordelijke (u als klant) en de Verwerker (Dentech).

Indien u een aparte Verwerkingsovereenkomst met Dentech wenst aan te gaan dan dient u als Gegevensverantwoordelijke de overeenkomt op te stellen en ter ondertekening aan ons voor te leggen (Lees meer over dit onderwerk op de website van de Rijksoverheid).

DOWNLOAD ALGEMENE VOORWAARDEN

CONTACT

Werk met ons.

Get in Touch>